سمینار طراحی برای فروش – خاص برای تبلیغات بهتر

وضعیت کالا: موجود است
95,000 تومان

توضیحات کوتاه

آدمها چگونه تصمیم میگیرند به شما اطمینان کنند؟ چگونه شما را انتخاب می کنند و از شما خرید می کنند؟ محصول٫ سرویس یا وب سایت شما چه فرقی با دیگران دارد؟ مردم برای دلیل به شما پول می دهند یا شما را انتخاب می کنند نه بخاطر امتیازات و امکاناتی که به آنها ارائه می دهید! از چرا شروع کنید نه از چی.